Marga biedt deskundige yogalessen aan in Haren en Groningen. Ook heeft ze een pakkend Office yoga aanbod en is gespecialiseerd in coaching van jongeren en volwassenen met psychische uitdagingen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marga Groenewold

Deelname aan de yogalessen bij ‘Marga Groenewold’ betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Deelname aan de yogalessen geschiedt op eigen risico.
De cursist meldt lichamelijke en/of psychische klachten aan de docent voor aanvang van de yogales.
Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
De kosten voor de lesperiode dienen vooraf te worden betaald. In overleg met de docent is het mogelijk om per les te betalen of in termijnen (dit geeft ruimte om in kleinere delen te betalen, maar je hebt wel een betalingsplicht voor lessen die je uit eigen overweging of overmacht mist. Je dient het volledige bedrag voor het einde van de cursus te hebben betaald).
Wanneer de betaling van de cursusgelden niet tijdig gebeurt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Indien de docent verhinderd is een yogales te geven, dan wordt de cursist tijdig van tevoren hierover geïnformeerd per mail of via sms.
Bij onverwacht uitvallen van een les door noodomstandigheden op de dag zelf (zoals o.a. ziekte) meldt de docent dit per mail of via sms.
De uitgevallen les zal dan op een ander moment worden ingehaald.
Afwezigheid van de cursist wordt tijdig van tevoren doorgegeven aan de docent per mail of via sms.
Marga Groenewold behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.
Marga Groenewold aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
Marga Groenewold is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Copyright 2019 Marga Groenewold
Algemene voorwaarden